Luftkonditionering

Service och översyn AC

Luftkonditioneringen i moderna bilar ska kontinuerligt servas hos en certifierad verkstad. Köldmediet töms, vägs och återförs in i bilen. Rekommenderat är att du gör en kontroll ungefär varannat år.

En AC förlorar ca 5-10% köldmedium per år och den förlusten gör att kompressorn arbetar hårdare för att producera samma kyla, vilket på sikt kan få kompressorn att gå sönder. Luftkonditioneringen jobbar hårt, speciellt heta sommardagar då yttertemperaturen kan uppnå 80°C kring kompressor och kondensor. Kondensorn, tar även den skada av insekter, vägsalt och stenskott då den ligger placerad framför bilens kylare.

Även på vintern arbetar bilens AC då den fungerar som defroster för att avlägsna fukt och få varm och torr luft på rutan.

Om fordonets AC slutat fungera, förlorat sin fulla effekt eller om det luktar illa i bilens kupé är det dags att lämna in den på en kontroll. Ring oss på 0581-130 40